De tijden veranderen snel, maar bij de Hofstad Apotheek in de binnenstad van Den Haag smelt de rijke geschiedenis en het heden al enige tijd samen. We gaan het hier niet over de Hofstad Apotheek van vandaag hebben, maar reizen even terug in de tijd....

De vennootschap Vigelius

In het kort:
De 's-Gravenhaagsche Stads- en Residentie Almanak van 1832 (die van 1831 ontbreekt
in het Haagse Gemeentearchief) vermeldt in de rubriek 'Apothekers' dat
W.J. Vigelius, gediplomeerd in 1821, een apotheek drijft in de Korte Poten en dat
C.C. Vigelius de leiding van de apotheek aan de Denneweg heeft.

Na het vertrek van zijn vader besluit Wilhelmus de apotheek in de Korte Poten te
verkopen en zich uitsluitend te gaan bezighouden met het bedrijf aan de Denneweg.
Hij verkoopt het pand Korte Poten dan aan de zadel- en rijtuigmaker Scholder.
Voorlopig zal er geen apotheek meer zijn in deze straat. De familie Scholder gaat
zelf het pand bewonen en verhuurt een deel aan kamerbewoners. In 1850
wonen er behalve het uit vijf personen bestaande gezin Scholder en hun dienstbode
nog zes huurders. Pas in 1897 wordt in het pand weer een apotheek
gevestigd. Het wordt dan in gebruik genomen door de firma Valkenburg en Nanning,
tot dan al meer dan zestig jaar gevestigd in de Korte Houtstraat L21 (later is
dat nr. 13). De apotheek in de Korte Poten, later bekend als de Hofstad-apotheek,
is nu nog in functie en de oudste apotheek in de binnenstad van Den Haag.

Download hier het complete verhaal in pdf

Van Apotheek (1905) tot Rijksmonument

De Hofstad Apotheek is waarschijnlijk de oudste apotheek in Den Haag. De apotheek bevindt zich aan de Korte Poten 7a in het gedeelte tussen het Plein en het Centraal Station. Het interieur is geheel bewaard gebleven, inclusief de houten laatjes en de aardewerken potten.J.C. van Dorsser (architect)
(1880-1958)

J.C. van Dorsser is in 1880 in Rotterdam geboren. Hij volgt daar het onderwijs aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen en vestigt zich vervolgens in 1905 als architect in Den Haag. Samen met architect A.P. van Dam krijgt hij van een Belgische combinatie van zakenlieden de opdracht tot de bouw van een warenhuis in Den Haag. De constructie van de Grand Bazar de la Paix (1906) is modern, met glas en ijzer, een enorm verschil met de toen gebruikelijke baksteenbouw in neostijlen. Dankzij deze moderne bouwmethode kan het pand van 8000 m2 in een recordtijd van zes maanden gebouwd worden. Het vele glas in de voorgevel laat weinig ruimte voor ornamenten en is dan ook sober, in de stijl van de Wiener Sezession. Dorsser ontwerpt samen met J.J. van Dam de Apotheek Nanning (1905) aan de Korte Poten in Den Haag, dat nu tot rijksmonument is verklaard.

Apotheker Nanning liet zijn pand aan de Korte Poten nummer 7 inwendig verbouwen, waarbij Mutters de wanden en toonbank bekleedde met zachtgroen geglazuurd aardewerk dat voor een exotische sfeer zorgt. Op de geprofileerde tegels zijn farmaceutische, religieuze en astrologische symbolen aangebracht. De oorspronkelijke mozaïekvloer is later vervangen door een marmeren vloer.

Johannes Mutters jr. (architect)
(1858-1930)

Qua stijl zijn de panden van Johannes Mutters niet te vergelijken. Zo uitbundig de panden in Den Haag zijn in Jugendstil / Art Nouveau, zo rustig zijn de panden in Wassenaar, waarbij bij de laatste groep opgemerkt kan worden dat deze panden heel veel overeenkomsten vertonen. Nu is dat ook niet zo verwonderlijk als men weet dat Mutters de vaste architect was van de N.V. Exploitatie Maatschappij "De Kieviet" en "Wildrust" te Wassenaar.Johannes Mutters Jr. is onderscheiden tot ridder in de orde van Oranje-Nassau en het Franse Legioen vanwege zijn ontwerp van het Nederlands Paviljoen tijdens de Wereldtentoonstelling in Parijs.De Porceleyne Fles (Anno 1653)
(sinds 2008 "De Koninklijke Porceleyne Fles", internationaal bekend als Royal Delft)

Het tegelwerk dat werd aangebracht bij de verbouwing van apotheek Nanning door architect J. Mutters, is uitgevoerd door de firma A.N. de Lints Industrie-en Handel Maatschappij N.V. De tegels werden betrokken van de Porceleyne Fles uit Delft. De firma De Lint werd in 1835 opgericht als zand-en grinthandel aan de Westvest in Delft.
A.A.L. De Lint, de kleinzoon van de oprichter, bracht in 1898 de relatie met de Porceleyne Fles tot stand. Hij vestigde een bijkantoor aan de Haagse Amstelstraat. Later zou Den Haag de hoofdvestigingsplaats van de firma worden.
 

Boven en naast afbeeldingen van het visitekaartje
van de apotheker H. Nanning Korte Poten 7 uit 1915.

Apotheek N. Nanning te Den Haag (1964)


Nederlands oudste werknemer bij apotheek N. Nanning te Den Haag, 80 jaar in dienst; de heer Chris Jägers, 98 jaar oud. Hij was toen 98 jaar en nog steeds werkzaam bij apotheker Nanning, weliswaar thans in dienst van de 3e generatie. Andere tijden, andere zeden: vroeger was hij meer in het huiselijk verkeer opgenomen, ging hij mee vissen, paste hij op de kleintjes en ging bij familie en vrienden geboortes "aanzeggen". Hij werkte toen nog "slechts" halve dagen, en werd dagelijks per dienstauto door het drukke verkeer gebracht, maar Chris was verder een normale werknemer.

Chris Jägers hier op de foto bezig bij het persje waarop hij de etiketten voor de kininedoosjes maakt dat hij al die jaren reeds heeft gebruikt"